Náš klub bol založený 17. decembra 2021. Sme zaregistrovaný na ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako občianské združenie, taktiež sme súčasťou Slovenskej Taekwon-do Aliancie a aj Medzinárodnej Taekwon-do Federácie I.T.F.

V súčasnosti trénujeme v Košiciach v mestskej časti nad Jazerom v telocvični Súkromnej základnej školy Dneperská.

V našom klube sa vyučuje originálne kórejské bojové umenie na sebaobranu bez zbrane v kórejskom jazyku.

Snažíme sa pre naších cvičencov organizovať rôzne podujatia ako sú napríklad národné, či medzinárodné semináre, súťaže alebo skúšky na vyšší technický stupeň.

Naše tréningy sú prispôsobené cvičencom podľa ich potrieb či na zlepšenie fyzickej sily alebo výdrže, alebo na zdokonalenie techník alebo na prípravu na súťaže. Tréningy zameriavame aj na správne vyučovanie rehabilitačných cvikov a dbáme na správne rozťahovanie.Tréningy máme rozdelené podľa vekových skupín.