CENNÍK


Jednotlivec

1 mesiac

20 €

5 mesiacov

90 €

10 mesiacov

170 €


2 členovia *

1 mesiac

30 €

5 mesiacov

135 €

10 mesiacov

255 €


3 členovia *

1 mesiac

45 €

5 mesiacov

200 €

10 mesiacov

380 €

* rodinní príslušníci