Mikulášsky turnaj 2022


Dňa 3. decembra 2022 sme sa zúčastnili na Mikulášskom turnaji v Turni nad Bodvou, na ktorom náš klub reprezentovalo 9 súťažiacich. Do Turne sme dorazili v ranných hodinách, zaregistrovali sme sa a nasledovalo slávnostné otvorenie turnaja. Súťaž začala disciplínou Tul (technickými zostavami). V Tuloch boli všetci naši súťažiaci veľmi úspešní, pretože každý z nich si dokázal vo svojej kategórii vybojovať medailu. Musím vyzdvihnúť Tomáša Mastiláka, ktorý predviedol perfektný výkon a vo svojej kategórii v disciplíne Tul získal ako jediný zlatú medailu. Následne súťaž pokračovala prídavnou disciplínou boj s penovou tyčou, v ktorej sme taktiež nezaostávali. Predviedli sme, že bojovnosť máme v sebe, o čom svedčia aj výsledky. V tejto disciplíne sa prvé miesto podarilo vybojovať až trom našim súťažiacim, a to: Alexovi Nicijewskému, Leovi Dobošovi a Bianke Lourdes Winkler. Po tejto disciplíne bola prestávka na obed. Oraganizátori z klubu ŠK Taekwon-do Turňa nad Bodvou pre nás pripravili veľmi chutný guláš. Ďalej súťaž pokračovala disciplínou matsogi (sparing), avšak na túto disciplínu ešte máme málo skúsenosti, preto za náš klub v matsogi nikto nesúťažil. Nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie medailí. Nakoniec nás prekvapil Mikuláš, ktorý chcel za každý klub od detí počuť aspoň jednu básničku. Po splnení úlohy každé dieťa dostalo svoj mikulášsky balíček. Každému gratulujeme za umiestnenie a reprezentáciu klubu.
Galéria